Siguronosni listovi

Hemija

Siguronosni listovi

Ovde možete da preuzmete siguronosne listove za naše hemijske produkte.

Mi vas informišemo  o sastavu proizvoda i dajemo vam upozorenja na potencijalne opasnosti. U nastavku siguronosnih listova navode se mere kje bi trebalo preuzeti kako bi se izbegli rizici.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.