RECA ISTORAGE

RECA iSTORAGE – rešenje dostupno 24 časa dnevno

Sa  RECA iSTORAGE rešenjem nudimo vam potpuno automatizovan protok robe, optimalno skladištenje različitih pomoćnih materijala, fleksibilno prilagođeno u tri varijante.

Razčičite varijante pristupa omogućavaju vam optimalno i kontrolisano izdavanje robe..

  • Automati sa vratancima
  • Okretni automati
  • Automati sa fiokama

Prednosti su

  • Automatizovano ali i dalje individualno
  • 24-časovna dostupnost robe, pregled troškova za alat i C-delove
  • Fleksibilna definicija sortimenta
  • Besplatna raspodela pristupne dozvole
  • Najveća moguća transparentnost procesa
  • Sigurno skladištenje
  • Modularni dizajn

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.