RECA RFID

RECA RFID – nova tehnika, novi putevi

Budućnost upravljanja količinama C-Delova

Sa RFID tehnologijom  (radio frequency identification) RECA ide novim putem upravljanja  količinama naročito kod KANBAN sistema. Elektomagnetni talasi omogućavaju „Online“ preuzimanje podataka „just in time“ potrebnih količina C-delova. Srce ovog sistema je RFID transponder, koji zamenjuje dosadašnje ručno skeniranje praznih posuda i izveštava o  potrebi i potrošnji u realnom vremenu.

RECA RFID-Tehnologija za inovativno KANBAN snabdevanje

  • Trebovanja se prenose radio talasima
  • "gotovo samo od sebe“ – uz pomoć Transpondera na posudama ili etiketama
  • Individualno prilagodljive varijante implementacije
  • Brže, tačnije  i sigurnije snabdevanje
  • Transparentna razmena podataka u realnom vremenu

 

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.