Izjava o zaštiti podataka kandidata

Izjava o zaštiti podataka kandidata

Izjava o zaštiti podataka kandidata koji se prijavljuju na konkurs za zapošljavanje

1.Prijave na konkurs za zapošljavanje

Zahvaljujemo Vam na Vašem interesu za naš objavljeni konkurs za zapošljavanje i na Vašoj (online-) prijavi. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je od izuzetne važnosti. Vaše podatke obrađujemo isključivo na osnovu zakonskih propisa, posebno na osnovu Zakona o telekomunikacijama i evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka (engl. GDPR, nem. DSGVO).

Ovom Izjavom o zaštiti podataka obaveštavamo Vas kako prikupljamo, obrađujemo, upotrebljavamo i prosleđujemo Vaše podatke vezane za Vašu (online-) prijavu. Prijave na konkurs moguće su putem naše web-stranice za čije korišćenje važi naša opšta verzija Izjave o zaštiti podataka koju možete pronaći na www.reca.co.rs. 

2.Odgovorna služba i kontakt

Pojmovi kao “mi“, „nama“, „naš“, itd. u ovoj Izjavi o zaštiti podataka odnose se na RECA d.o.o. Pojmovi kao „Vi“, „Vama“, „Vaš“, itd. odnose se na Vas kao kandidata.

Ako imate pitanja vezana za zaštitu podataka u okviru Vaše prijave na konkurs za zapošljavanje, ako želite ostvariti određena prava ili zahteve vezana za Vaše lične podatke, obratite nam se putem e-mail-a na reca@reca.rs 

3.Koje podatke prikupljamo i obrađujemo tokom postupka prijave kandidata na konkurs za zapošljavanje?

Vašom prijavom na konkurs saglasni ste da osim imena i prezimena, titule, datuma rođenja, bračnog statusa, državljanstva, pola, privatne adrese, privatne e-mail adrese, broja telefona i/ili mobilnog, vozačke dozvole i kvalifikacija možemo prikupiti i obrađivati i sve ostale informacije i fotografije koje su sadržane u molbi, biografiji, sertifikatima i drugim poslatim dokumentima kao i određene druge podatke koje nam šaljete s Vašim dokumentima za prijavu, samo u cilju obrade Vaše prijave. 

Osim toga, prilikom posete našoj web-stranici radi prijave na konkurs za zapošljavanje iz tehničkih se razloga skladište i drugi podaci kao što je npr. IP-adresa koju Vaš pružalac internet usluga dodeljuje Vašem pristupnom uređaju prilikom spajanja na Internet ili informacije o web-stranici preko koje ste pristupili našoj web-stranici ili informacije o Vašem web-pretraživaču (tehničke informacije). Ove tehničke informacije mogu u pojedinim slučajevima predstavljati lične podatke. Po pravilu, tehničke informacije koristimo samo onda ako je to zbog tehničkih razloga potrebno za poslovanje i za zaštitu naše web-stranice od napada i zloupotrebe, u anonimnom obliku za potrebe statistike.

4.Svrha obrade i prosleđivanja podataka

Slanjem Vaše konkursne dokumentacije saglasni ste da se svi Vaši lični podaci sadržani u Vašim prijavnim dokumentima mogu prosleđivati, obrađivati i upotrebiti u svrhe traženja budućih zaposlenih Reca d.o.o. Pristup konkursnoj dokumentaciji imaju samo osobe iz RECA d.o.o. koje su odgovorne za odvijanje celokupnog procesa izbora novih zaposlenih. Vaši lični podaci neće se prosleđivati trećim osobama niti na bilo koji način koristiti u marketinške svrhe.

5.Vaša prava vezana za obradu Vaših ličnih podataka

Ako želite da iskoristitite neko od navedenih prava vezanih za obradu Vaših ličnih podataka, možete nam se javiti putem nekih od navedenih kontakata (vidi pod tačkom 2.)

Radi zaštite Vaših prava i Vaše privatnosti pošaljite nam s Vašim zahtevom kopiju Vaše važeće isprave za identifikaciju navedite nam Vašu poštansku adresu.

5.1.Pravo na pristup informacijama

Možete zahtevati potvrdu o tome da li obrađujemo i u kojoj meri obrađujemo Vaše podatke.

5.2.Pravo na ispravku

Ako su Vaši lični podaci nepotpuni ili netačni, možete u bilo kom trenutku tražiti njihovu ispravku, odnosno njihovu dopunu.

5.3.Pravo na brisanje

Možete zahtevati brisanje Vaših ličnih podataka ako te podatke obrađujemo nezakonito ili ako obrada tih podataka previše zadire u Vašu privatnost. Imajte na umu da postoje pravno priznati razlozi koji ne dozvoljavaju momentalno brisanje podataka, npr. ispunjavanje zakonske obveze – kao što je zakonski regulisana obaveza čuvanja ili dokazivanje zakonskih prava.

Ako ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu podataka i/ili nema nikakvog zakonski priznatog razloga protiv brisanja, Vaše sačuvane lične podatke obrisaćemo najkasnije 18 meseci nakon završetka konkursnog postupka. U slučaju Vaše dozvole da Vaše lične podatke možemo sačuvati na duži vremenski period, brisanje Vaših ličnih podataka obavljamo nakon Vašeg opoziva.

5.4.Pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade Vaših podataka možete zahtevati:

ako osporavate tačnost prikupljenih podataka i to na vreme koje nam onemogućava da proverimo tačnost tih podataka,

ako je obrada podataka nezakonita, a Vi odbijate brisanje tih podataka i umesto toga zahtevate ograničenje obrade,

ako nam Vaši podaci ne trebaju više za predviđenu namenu, a Vama su ti podaci potrebni za dokazivanje prava ili za potrebe obrane zakonskih prava, ili ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka.

5.5.Pravo na prenos podataka

Možete zahtevati da Vam podatke koje ste nam poverili na čuvanje dostavimo u strukturiranom i digitalnom obliku:

ako te podatke obrađujemo na bazi Vaše saglasnosti koju možete bilo kada opozvati ili za ispunjavanje međusobnog ugovora,

ako se obrada tih podataka obavlja pomoću automatizovanih postupaka.

5.6.Pravo na prigovor

Ako obrađujemo Vaše podatke za percepciju zadataka od javnog interesa, za obavljanje javne delatnosti ili ako se kod obrade pozovemo na potrebu zaštite naših legitimnih interesa, možete u slučaju postojanja važnog interesa za zaštitom Vaših podataka uložiti prigovor protiv obrade tih podataka. 

5.7.Pravo na žalbu

Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši srpske i evropske uredbe o zaštiti podataka ili ako su na bilo koji način povređeni Vaši zahtevi za zaštitom podataka, imate pravo na žalbu kod Agencije za zaštitu ličnih podataka, a od 25.05.2018. i kod određenog nadzornog tela unutar Evropske unije.

5.8.Pravo na zahtev o naknadi

Ako neko od navedenih prava koristite neosnovano ili  često, možemo od Vas zahtevati primerenu naknadu za obradu ili odbiti obradu Vašeg zahteva.

Datum verzije: 24.05.2018.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.