Opšta izjava o zaštiti podataka

Opšta izjava o zaštiti podataka

1.Vlasnik web-stranice

Vlasnik ove web-stranice je RECA d.o.o. sa sedištem u Srbiji. Pojmovi kao „mi“, „nama“, „naš“, itd. u ovoj Izjavi o zaštiti podataka odnose se na RECA d.o.o. Pojmovi kao „Vi“, „Vama“, „Vaš“, itd. odnose se na Vas kao korisnika web-stranice, nezavisno od toga da li ste se ili niste registrovali na našoj web-stranici. Molimo Vas da pažljivo pročitate Izjavu o zaštiti podataka i da ne koristite web-stranicu ako se ne slažete se nekim od ovde navedenih postupaka. Molimo te da isto tako ne koristiš našu web-stranicu ako si mlađi od 16 godina. Ukoliko dobijemo informaciju da korisnik naše stranice ima manje od 16 godina, nećemo od te osobe prikupiti nikakve licne podatke pre nego što dobijemo pristanak njegovog zakonskog zastupnika u nekom proverljivom obliku. Zakonski zastupnik može nakon upita dobiti uvid u detetove sačuvane podatke i/ili zahtevati brisanje tih podataka.

Svesni smo činjenice da Vaši podaci pripadaju isključivo Vama! Ozbiljno smo shvatili zaštitu podataka te preduzimamo više nego što je zakonski propisano da bi u tajnosti čuvali Vaše podatke. Zaštita Vaših licnih podataka nam je od izuzetne važnosti. Vaše podatke stoga obrađujemo isključivo na osnovama zakonskih propisa, posebno se pozivajući na Zakon o telekomunikacijama i evropske Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (engl. GDPR, nem. DSGVO). S ovom Izjavom o zaštiti podataka obaveštavamo Vas kako prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo Vaše lične podatke.

2.Odgovorna služba i kontakt

Odgovorna služba za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka u smislu zaštite podataka je:

RECA d.o.o.

Pančevački put 36/v

11210 Beograd 

Srbija 

Ukoliko imate pitanja vezana uz zaštitu podataka, ako želite saznati koja prava ili zahteve imate vezano za Vaše lične podatke, pošaljite nam upit putem e-maila na: reca@reca.rs 

3.Šta su lični podaci i koje mi podatke koristimo?

Lični podaci su Vama kao osobi pridruženi podaci. Tu spadaju npr. podaci kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski i/ili mobilni broj, broj kupca, državljanstvo, datum rođenja kao i ostali slični podaci koje nam dajete kod registracije ili kod uređivanja Vašeg korisničkog računa, ali i podaci za legitimaciju (npr. podaci na Vašim ispravama), informacije o Vašoj finansijskoj situaciji (npr. podaci o bonitetu).

Osim toga, prilikom poseta naše web-stranice iz tehničkih se razloga čuvaju se i drugi podaci kao što je npr. IP-adresa koju Vaš pružalac Internet usluga dodeluje Vašem pristupnom uređaju prilikom spajanja na Internet ili informacije o web-stranici preko koje ste pristupili našoj ponudi ili informacije o Vašem web-pretraživaču (tehničke informacije). Ove tehničke informacije mogu u pojedinačnom slučaju predstavljati lične podatke. Po pravilu, tehničke informacije koristimo samo onda ako je to zbog tehničkih razloga potrebno za poslovanje i za zaštitu naše web-stranice od napada i zloupotrebe, kao i u pseudonimovanom i anonimnom obliku za potrebe statistike.

4.Koje izvore koristimo?

Podatke koje obrađujemo i koristimo obuhvataju s jedne strane od nas aktivno prikupljene informacije, a sa druge strane i informacije koje ste nam dobrovoljno dali na raspolaganje u različitim situacijama (npr. ako s naše web-stranice skidate programe, ako se prijavljujete za nagradnu igru, šaljete e-mail korisničkoj službi, popunjavate online kontaktni obrazac, itd.) ili koje legitimno dobijemo iz javno pristupnih izvora (sudski registar, Vaša web-stranica, Privredna komora, itd.) ili koje dobijamo od drugih ovlašćenih preduzeća (npr. od kreditne agencije, izdavača imenika, potrošačkih društava).

5.Zašto obrađujemo Vaše podatke (svrha obrade) i po kojoj pravnoj osnovi?

5.1.Poseta domenuwww.reca.co.rs

5.1.1.Log datoteke

5.2.Prilikom posete domenu www.reca.co.rs  iz tehničkih se razloga u protokolarnu datotetku, tzv. log datoteku, čuvaju sledeći podaci:

5.3.IP-adresa Vašeg pristupnog uređaja

web-stranica sa koje ste nas posetili

koje ste sve naše web-stranice posetili

datum i trajanje posete

vrsta pregledača i postavke pregledača

operativni sistem 

Svakim pristupom web-stranicama od RECA d.o.o. prenose se i čuvaju podaci o korišćenju putem odgovarajućeg web-pretraživača u protokolarnu datoteku, tzv. serversku log datoteku.  Tako saačuvani zapisi sadrže sledeće podatke: datum i vreme posete, naziv posećene stranice, IP-adresu, URL web-stranice s koje ste prosleđeni na web-stranicu RECA d.o.o, prenesena količina podataka, informacije o vrsti i verziji korišćenog web-pretraživača.

Pod pretpostavkom moguće zakonski regulisane obaveze čuvanja, IP-adrese korisnika brišu se ili postaju anonimne nakon završetka sesije. U slučaju anonimnosti, dolazi do promene IP-adrese koja se nakon toga ne može povezati s određenom fizičkom osobom odnosno taj postupak povezivanja zahteva prekomerno korišćenje vremena, troškova i radne snage.

Zapisi u log datotekama vrednuju se u anonimnom obliku kako bi se naša ponuda i web-shop još više poboljšali i prilagodili korisniku, kako bi se što pre otkrile i uklonile greške, kao i  za kontrolu kapaciteta davaoca usluga. Na taj se način npr. može dobiti slika u koje je vreme posebno omiljeno korišćenje našeg web-shopa kako bi se u dotičnom vremenu osigurao potreban prostor za određenu količinu podataka,a Vama na taj način omogućilo nesmetano odvijanje kupovine. Osim toga, analizom protokolarne datoteke možemo brže prepoznati i otkriti moguće greške u RECA d.o.o. web-shopu.

5.3.1.Google Analytics

Kako bi kontinuirano poboljšali i optimizovali našu ponudu, koristimo tzv. Tracking tehnologije. Za ovo koristimo Google Analytics, uslugu web analize od Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California, 94043 USA („Google“). Google Analytics upotrebljava kolačiće, tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i koji nam pomažu kod analize web-stranice tokom njenog korišćenja od strane naših posetilaca. Pomoću kolačića prikupljene informacije o korišćenju web-stranice prenose se u Google koji ih čuva na svoje servere u SAD-u. Pre prenosa te informacije postaju anonimne tako da se odstranjuje zadnji bajt Vaše IP-adrese. Google u naše ime obrađuje ove informacije u svrhu analize Vašeg korišćenja naše web-stranice, za izradu izveštaja o aktivnosti web-stranice i za pružanje drugih usluga povezanih s aktivnošću web-stranice i korišćenjem Interneta. Google ne povezuje Vašu IP-adresu s ostalim svojim podacima. Ako ne želite koristiti jednu ili više Google funkcija, možete ih deaktivirati u određenim podešavanjima koje možete pronaći pod www.google.com/settings/ads. Nadalje, pomoću Network Advertising Iniative (NAI) stranice za potrošače na www.networkadvertising.org/choices možete proveriti koja web-stranica upotrebljava kolačiće u Vašem web-pretraživaču, pa ih po potrebi i deaktivirati. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete biti u mogućnosti koristiti sve funkcije navedene web-stranice. Osim toga, možete Google-u uskratiti prikupljanje podataka koji se pretvaraju u kolačiće i odnose na Vaše korišćenje web-stranice (uključujući i Vašu IP-adresu) kao i sprečiti obradu tih podataka od strane Google-a tako što kliknete na link tools.google.com/dlpage/gaoptut i spremite i skinete raspoložive dodatke za web-pretraživač ili da kliknete na Opt-Out-opciju koja koristi Opt-Out-kolačić koji sprečava prikupljanje Vaših podataka prilikom budućih poseta takve web-stranice. Više detalja o upotrebi kolačića putem Google-a kao i Google Izjavu o zaštiti podataka možete pronaći na www.google.com/privacy/ads. S Google-om smo sklopili ugovor o obradi podataka, tako da u skladu sa tim primenjujemo stroge zahteve evropskih tela za zaštitu podataka tokom korišćenja usluge Google Analytics. 

5.3.2.Google AdWords

Ova web-stranica koristi Google AdWords, online program za Google oglašavanje. Google AdWords upotrebljava kolačiće za analizu korišćenja web-stranice. Kada preko Google oglasa dospevate na našu web-stranicu, dolazi do kreiranja kolačića. Kolačići ove vrste gube svoju pravosnažnost nakon 30 dana i ne služe za personalizovanu identifikaciju. Vaša poseta nekoj našoj web-stranici u periodu kada kolačić još nije istekao, omogućuje nama i Google-u da prepoznamo da ste kliknuli na oglas i da ste prosleđeni na našu web-stranicu. Svaki Google AdWords-oglašivač dobija drugi kolačić. Ovi kolačići se ne mogu pratiti putem web-stranica Adwords-oglašivača. Informacije prikupljene pomoću konverzacijskih kolačića služe za izradu statistika za AdWords-oglašivače koji su se odlučili za konverzacijsko praćenje. AdWords-oglašivači dobijaju informaciju o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su preusmereni na web-stranicu s oznakom za konverzacijsko praćenje. Međutim, oni ne dobijaju informacije koje im omogućuju ličnu identifikaciju korisnika. Korisnici koji ne žele učestvovati u praćenju svojih aktivnosti mogu deaktivirati ovaj kolačić za Google konverzacijsko praćenje unutar podešavanja svog web-pretraživača. Takvi korisnici ne ulaze u statistike za konverzacijsko praćenje.

5.3.3.Google Remarketing

Ova web-stranica koristi Google Remarketing funkciju koja upotrebljava kolačiće za analizu korišćenja web-stranice i omogućuje podelu korisnika u različite segmente. Pomoću ovih kolačića mogu se na drugim web-stranicama u okviru Google oglašivačke mreže prikazivati reklamni oglasi od Vašeg interesa. Ti se oglasi temelje na Vašim prethodnim posetama i akcijama na našoj web-stranici i odnose se na sadržaje koje ste pretraživali. Čuvanje kolačića možete deaktivirati podešavanjem postavki Vašeg web-pretraživača.

5.3.4.Facebook i Google+ Social Plugins

Na našim web-stranicama koristimo tzv. Facebook, Twitter i Google+ dodatke za deljenje sadržaja na društvenim mrežama. Kada kliknete na opciju „Podeli“ čime u suštini dajete svoju saglasnost za prenos podataka, Vaš web-pretraživač otvara direktnu vezu sa Google, Facebook ili Twitter serverom. Vašim klikom ti pružatelji usluga dobijaju informaciju da je Vaš web-pretraživač otvorio našu određenu web-stranicu i to nezavisno od toga ako nemate profil ili ako trenutno niste prijavljeni kod određenog pružatelja usluga. Ako delite ili lajkujete sadržaj to će prema Vašim postavkama privatnosti biti vidljivo drugim osobama na toj društvenoj mreži. Osim toga, ti pružatelji usluga zadržavaju pravo da prikupljene statističke podatke o aktivnostima korisnika prosjeđuju trećim osobama, tj. drugim korisnicima i partnerima, oglašivačima i povezanim web-stranicama. Nemamo nikakav uticaj na količinu podataka koju ti pružatelji usluga prikupljaju kod deljenja ili lajkovanja sadržaja, te Vas stoga molimo da dotične informacije o prikupljanju, prosleđivanju i korišćenju Vaših podataka saznate iz Izjava o zaštiti podataka ovih pružaoca usluga. 

Twitter: twitter.com/de/privacy

Instagram: instagram.com 

5.3.5.Video linkovi

Na našim web-stranicama možete pronaći i video linkove koji su povezani s eksternim pružaocima streaming usluga kao što je YouTube.

U skladu sa mogućnostima, povezujemo takve video zapise u tzv. „prošireni modul zaštite podataka“.

Imajte na umu, da se najkasnije kod prikazivanja video zapisa prenose podaci eksternom davaocu usluga.

5.3.6.Kolačići (engl. Cookies)

Naša web-stranica i web-shop koriste tzv. kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koji nam omogućuju da što komfornijom učinimo Vašu posetu našim web-stranicama. To uključuje npr. standardne postavke za prikaz naše web-stranice ili funkcije korpe za kupovinu, Single-Sign-Ons mogućnosti, kako bi se samo jednom prijavili i koristili funkcije korpe na svim našim web-stranicama. Ovi kolačići privremeno se čuvaju na Vaš računar i  prenose se na naš server ako posećujete naše web-stranice. Mi upotrebljavamo pretežno „sesijske kolačiće“ koji se brišu prilikom zatvaranja web-pretraživača ili nakon nekoliko dana. Osim toga, upotrebljavamo i kolačiće koji ostaju sačuvani na Vašem disku i do tri godine. U kolačićima od RECA d.o.o. ne čuvaju se nikakvi lični podaci koji bi se mogli pročitati od strane trećih osoba. Kod aktivacije kolačića svakom se kolačiću dodeljuje jedinstveni broj koji se može identifikovati samo od strane RECA d.o.o. servisa.

Ukoliko kupujete putem web-shopa, Vaša će se IP-adresa sačuvati tokom Vaše narudžbe. Ovo je zbog Vaše sigurnosti kako bi otkrili mogući pokušaj lažne narudžbe u Vaše ime. Kao deo kupovnog procesa šaljemo Vam e-mail potvrde na Vašu navedenu e-mail adresu. Ovaj e-mail informiše Vas o statusu narudžbe i do je zakonske obaveze kod online prodajnih aktivnosti.

Možete proveravati i brisati kolačiće sačuvane na Vašem računaru i generalno kontrolisati upotrebu kolačića putem postavki Vašeg web-pretraživača. Više informacija o tome možete dobiti kod proizvođača ili u funkcijama pomoći Vašeg web-pretraživača. Imajte na umu da je funkcionisanje naših web-stranica ograničeno ili nedostupno ako niste saglasni s kolačićima. 

5.3.6.1.Sistemski kritični kolačići

Naš CMS sistem i naš web-shop sastav zahtevaju kolačiće za pravilno i sigurno funkcionisanje. Oni čuvaju na primer Vašu korpu i web-shop korisnički interfejs. Korišćenjem naših web-stranica pristajete na upotrebu ove kategorije kolačića.

5.3.6.2.Kolačići trećih strana

Putem naših partnera za oglašavanje ili oglasne mreže koristimo oglašavanje na drugim web-stranicama. Ti partneri za oglašavanje upotrebljavaju tzv. kolačiće trećih strana koji se registruju prilikom posete naših web-stranica i očitavaju od određenog partnera za oglašavanje. Ovi kolačići služe za merenje uspešnosti i za naplatu korišćenih mera za oglašavanje između nas i našeg partnera za oglašavanje. Pri tome se ne čuvaju lični podaci nego se prikuplja samo broj otvaranja naših web-stranica putem uključenih mera za oglašavanje od strane našeg partnera za oglašavanje. Kolačići treće strane su privremeno sačuvanii kolačići koji su nakon Vaše poslednje posete sačuvani još maksimalno 540 dana u Vašem web-pretraživaču nakon čega automatski nestaju.

5.3.6.3.Retargeting

Želimo Vam prikazati samo reklamne oglase koji Vas zaista i zanimaju. Zbog toga na našim web-stranicama upotrebljavamo tzv. Retargeting za reklamne oglase prilagođene Vašim interesima. Prilikom posete našim web-stranicama naši Retargeting-partneri putem Vašeg web-pretraživača čuvaju privremene kolačiće na Vašem uređaju. Privremeno sačuvani kolačići omogućuju našim Retargeting-partnerima prepoznavanje posetilaca našeg web-shopa pod pseudonimom kako bi im se prikazali reklamni oglasi za proizvode koji bi ih verovatno mogli i zanimati. Podaci prikupljeni od naših Retargeting-partnera ne povezuju se s podacima koji omogućuju identifikaciju naših posletilaca.

Ako ne želite primati Retargeting personalizovane reklamne oglase, možete otkazati njihovu upotrebu u našoj Izjavi o kolačićima. Druga mogućnost otkazivanja je moguća ako kliknete na prikazan Opt-Out-link koji je sastavni deo svakog našeg Retargeting-reklamnog oglasa. Taj link je u suštini jedno malo „i“ ili ime našeg pružaoca usluga sive boje na svakom reklamnom oglasu. Klikom na link bićete prosleđeni na web-stranicu našeg partnera za oglašavanje na kojoj možete isključiti uslugu oglašavanja. Imajte na umu da se Retargeting-isključivanjem na Vaš uređaj putem web-pretraživača snima tzv. Opt-Out-kolačić. Vaše otkazivanje Retargeting opcije delotvorno je samo kada upotrebljavate isti web-pretraživač i ako prihvatite i ne brišete ovaj Opt-Out-kolačić. Ako želite nakon toga koristiti neki drugi web-pretraživač, upotrebite jednu od mogućnosti otkazivanja s tim drugim web-pretraživačem.

5.4.Korisnički račun / registracija putem ESHOP-a / registracija putem prodajnog savetnika /  narudžba

Za zaključivanje i izvršavanje narudžbe uključujući eventualna kasnija jamstva i moguće sudske sporove, za našu servisnu službu, tehničku administraciju kao i u vlastite marketinške svrhe potrebni su nam u zavisnosti od pojedinačnog slučaja kontaktni podaci kao naziv preduzeća ili obrta, adresa isporuke i adresa za dostavu računa, e-mail adresa, broj telefona i/ili mobilnog, OIB, branša delatnosti, ukupan broj zaposlenih kao i Vaša funkcija u preduzeću (tzv. osnovni podaci). Osim toga, Vaše podatke koristimo za održavanje naše baze kupaca.

Registracija putem web-shopa: Za svakog registrovanog kupca uređujemo direktan pristup zaštićen lozinkom njegovom korisničkom računu. Obrazac sa registraciju sastoji se od obaveznih polja i polja koja su dobrovoljna za popunjavanje.

Registracija putem prodajnog savetnika: Uređujemo korisnički račun za svakog kupca koji se preko našeg prodajnog savetnika prijavljuje kao naš budući kupac.

5.5.Upotreba Vaših podataka u marketinške svrhe / za Newsletter

Imate mogućnost da se pretplatite na naš Newsletter. Za to nam je osim Vašeg imena i prezimena i Vaše e-mail adrese potrebna i Vaša dozvola da ste saglasni s primanjem Newslettera.

Kako bi Vas ciljano opslužili  informacijama, prikupljamo i obrađujemo i podatke koje ste nam dobrovoljno predali na raspolaganje npr. Vaš datum rođenja, itd.

Vaše podatke koristimo i kako bi s Vama komunicirali o Vašim narudžbama, određenim proizvodima ili marketinškim akcijama (npr. događaji s kupcima) i kako bi Vam na Vašu navedenu e-mail adresu poslali preporuke o proizvodima i uslugama koje bi Vas mogle interesovati.

Korišćenje Vaših ličnih podataka u reklamne svrhe možete u bilo kom trenutku besplatno obustaviti putem e-maila na recadoo@reca.co.at.

Isto tako, možemo Vam bez Vaše dozvole na e-mail adresu koju ste naveli prilikom kupovine slati informacije o sličnim proizvodima i uslugama. Možete u bilo kom trenutku opozvati primanje takvih e-mailova.

Svrha našeg Newslettera je da Vas informišemo o našem preduzeću, našem asortimanu i ostalim korisnim informacijama. S prijavom na Newsletter čuvamo Vašu IP-adresu i datum prijave i šaljemo Vam link za potvrdu. Link za potvrdu služi kao dokaz u slučaju da neka treća osoba zlonamerno koristi Vašu e-mail adresu ili ako se  bez Vašeg znanja prijavila za korišćenje Newslettera. Naše e-mail poruke mogu sadržati web-oznaku koja nam javlja ako ste dobili poruku, ako ste je otvorili ili ako ste kliknuli na link u poruci. Ove nam informacije uz Vašu istoriju kupovine pomažu pri tome da Vam pošaljemo za Vas što relevantnije informacije  kako bi smanjili broj e-mail poruka. Ako to ne želite, možete vrlo jednostavno otkazati dobijanje našeg Newslettera. Link za odjavu sastavni je do svakog Newslettera. 

Ne mogu se otkazati određene informativne poruke koje su potrebne za izvršenje narudžbe i/ili za funkcionisanje web-mesta www.reca.co.rs, kao primeri raznih usluga (npr. potvrda registracije, informacije o upravljanju klijentima) ili za plaćanje paketa (npr. potvrda narudžbe, podaci za narudžbu, plaćanje). Ove poruke dobijate na Vaše navedene kontaktne informacije.

U tu svrhu koristimo postojeće informacije, kao na primer potvrde primanja i čitanja e-mail poruka, informacije o računaru i internetskoj vezi, operativnom sistemu i platformi, Vašoj istoriji naručivanja, Vašoj istoriji usluga, datumu i vremenu posete početnoj web-stranici i proizvodima koje ste gledali kao i pojmovima za pretraživanje.

Ove informacije koristimo isključivo u pseudonizovanom obliku. Naš je cilj da naše reklamne oglase što više prilagođavamo kako bi ih Vama učinili što interesantnijima. Analizom i vrednovanjem tih informacija u mogućnosti smo poboljšati našu web-stranicu i našu online ponudu, a Vama na taj način proslediti individualne reklamne oglase, odnosno oglas koji Vam preporučuje proizvode koji bi Vas stvarno mogli i interesovati.

5.6. Nagradne igre, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mišljenja, online-reklamiranje

Ako se prijavljujete na neku od naših nagradnih igara, Vaše podatke koristimo u svrhu informisanja o mogućim dobicima. Detaljnije smernice možete pronaći u našim uslovima učestvovanja vezano za svaku nagradnu igru.

Osim toga, Vaše podatke upotrebljavamo i za istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mišljenja. Pri tome se podrazumeva da te podatke koristimo isključivo u anonimnom obliku i u statističke svrhe, isključivo samo za potrebe našeg preduzeća. Vaši anketni odgovori neće se objavljivati ili prosleđivati trećim osobama. Vaše odgovore na naše ankete ne čuvamo zajedno s Vašom e-mail adresom ili s ostalim ličnim podacima.

Informišemo zainteresovane korisnike i kupce putem različitih kanala uključujući i reklamne oglase od RECA d.o.o. na web-stranicama drugih preduzeća. Prikupljamo informacije o tome koji se  reklamni sadržaj prikazivao, na što se  tačno kliktalo unutar nekog reklamnog sadržaja i gde se  prikazivao reklamni sadržaj. U okviru zakonskih propisa možemo u reklamne svrhe, za istraživanje tržišta i za potrebe oblikovanja naših usluga kreirati i analizirati korisničke profile pod pseudonimima.

5.7. Upiti putem kontaktnog obrasca

Ako nam se obraćate putem kontaktnog obrasca odnosno putem e-mail adresa koje su dostupne na našoj web-stranici, čuva se Vaše oslovljavanje, ime i prezime, e-mail adresa, područje na koje se odnosi Vaš upit kako bi se Vaša poruka odmah mogla proslediti odgovarajućoj kontakt osobi. U druge se svrhe Vaši podaci koje ste naveli putem kontaktnog obrasca neće koristiti, a posebno ne za reklamne aktivnosti.

5.8. Poslovni odnosi s dobavljačima

Za sklapanje i izvršavanje narudžbe uključujući i moguće kasnije slučajeve jamstva, pravne sporove, za našu korisničku podršku odnosno za tehničku administraciju potrebni su kontaktni podaci kao što su ime i prezime, adresa isporuke, adresa za dostavu računa, e-mail adresa i podaci o računu. Osim toga, Vaše podatke koristimo za održavanje naše baze dobavljača.

5.9. Ispitivanje boniteta

U pojedinim slučajevima nakon Vaše narudžbe sprovodimo ispitivanje boniteta. Ispitivanje boniteta omogućuje nam da se osiguramo od mogućeg neplaćanja odnosno kako bi ispitali stabilnost budućih isporuka. Osim toga, ispitivanje boniteta služi Vašoj i našoj sigurnosti jer se na ovaj način onemogućuju moguće prevare i druga kaznena dela. Ispitujemo sve podatke koji nam stoje na raspolaganju, između ostalog i sve prethodne narudžbe koje su povezane s Vašim korisničkim računom. Uz ove nama dostupne podatke, potrebni su nam podaci i od eksternih pružaoca usluga. Zbog toga, za potrebe provere boniteta razmenjujemo potrebne lične podatke (ime i prezime, Vaša adresa, a u slučaju potrebe i Vaš datum rođenja) i podatke vezane za urednost plaćanja. Nema nikakve dodatne automatske analize.

5.10. Organizacija događaja od strane RECA d.o.o.

U nepravilnim intervalima organizujemo različite događaje i stručne skupove koje po pravilu dokumentujemo pomoću fotografija i/ili videozapisa. Njih možemo objaviti i deliti na našoj web-stranici, u našem Newsletteru, našim poslovnim prostorijama, na našim društvenim mrežama odnosno u objavama za medije. Ovi snimci se neće nikada prodati trećim osobama niti koristiti u poslovne svrhe koje ne spadaju u domenu reklamiranja RECA d.o.o. Sve te snimke na ovakvim događajima prikupljamo na jasno vidljiv i transparentan način. Ako ne želite biti na takvim snimcima, možete se obratiti fotografu da ne želite biti fotografirani ili snimani, možete se zadržavati izvan područja gdje se prikupljaju takvi snimci ili ukoliko ne postoji drugi način, možete napustiti takav događaj. Posetom ovakvog događaja saglasni ste s opisanom upotrebom nastalih snimaka.

5.11. Stranice od RECA d.o.o. na društvenim mrežama

Aktivni smo na raznim društvenim mrežama. Korišćenje ovakvih ponuda zasniva se na temelju odredbi o zaštiti podataka svake društvene mreže. Pratite nas!

6.Prijave kandidata na konkurs za posao

Ako se prijavljujete na konkurs za neko radno mesto u našem preduzeću ili nam šaljete otvorenu molbu s Vašim dokumentima, Vaši će se podaci prikupljati, obrađivati i upotrebiti isključivo u svrhu postupka odabira kandidata. Za vreme trajanja postupka odabira kandidata, svi se Vaši podaci elektronski čuvaju na za to posebno predviđeno mesto.

Pristup Vašoj konkursnojj dokumentaciji odnosno Vašim ličnim podacima sadržanim u dokumentaciji imaju samo osobe koje su odgovorne za odvijanje celokupnog procesa izbora novih kadrova. Ne postoji nikakva komunikacija niti prosleđivanje tih podataka trećim osobama.

7.Potencijalni primaoci Vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke eventualno prosleđujemo u gore navedene svrhe trećim osobama (naročito ako je to potrebno radi izvršenja ugovora ili naplate odnosno ako imamo Vašu prethodnu saglasnost), uključujući i druga preduzeća RECA grupacije ili koncerna. S izuzetkom dole opisanih tačaka ili u nekom od Vas odobrenom kontekstu (npr. ako se slažate s drugim vrstama prenosa podataka koji su u korelaciji s prijavom vezanom uz neku određenu uslugu) ne prodajemo ni ne trgujemo Vašim ličnim podacima. Svaki oblik komunikacije koji sadrži Vaše lične podatke s naše strane odvija se uz striktno pridržavanje važećih zakonskih uredbi.

7.1. Druga preduzeća RECA grupacije

Vaše lične podatke eventualno delimo i s drugim preduzećima RECA grupacije (koja te podatke trebaju za npr. lokalnu verziju web-stranice) kao i sa našim poslovnim partnerima ako za to postoji opravdani razlog i ako je komunikacija zakonski dozvoljena. Zakonski je legitimno ako ste npr. saglasni s deljenjem Vašim ličnih podataka ili ako to dopuštaju ili zahtevaju važeće zakonske uredbe. Ako Vaše podatke delimo s drugim preduzećima RECA grupacije, radimo to u svakom od tih slučaja isključivo radi zadovoljavanja neke odgovarajuće svrhe.

7.2. Izvršitelji obrade

U naše ime i prema našim instrukcijama možemo eventualno za obradu podataka koristiti usluge određenih izvršitelja obrade (npr. od nas ovlašćenih preduzeća ili pojedinačnih osoba). U okviru izvršavanja procesa narudžbe ovlašćeni pružaoci usluga dobijaju od nas potrebne podatke za izvršavanje narudžbe ili naloga (kao što su npr. špedicijska i logistička preduzeća i banke).

Ostali primeri: upravljanje bazama podataka, službe za održavanje, web analize, obrada pristiglih upita, isporuka paketa, slanje pošte i e-mailova, uklanjanje ponavljajućih podataka iz lista kupaca, analiza podataka, podrška distribuciji i marketingu, obrada plaćanja putem kartičnog poslovanja, služba za kupce.

Izvršitelji obrade mogu biti npr. IT  preduzeća, preduzeća koje nude usluge kartičnog poslovanja, kreditne agencije ili pravni, finansijski i ostali savetnici. Izvršitelji obrade imaju isključivo pristup ličnim podacima koji su potrebni za obavljanje njihovih specifičnih zadataka. Mi garantujemo da su svi izvršitelji obrade svesni svojih odgovornosti i da ih se u potpunosti pridržavaju.

Ako i koristimo usluge izvršitelja obrade, ostajemo odgovorni za zaštitu Vaših podataka. Izvršitelje obrade izvan Evropske unije angažovaćemo  samo onda kada za odgovarajuću treću zemlju postoji adekvatna odluka Evropske komisije ili ako smo ugovorili garancije ili obvezne interne uredbe o zaštiti podataka s izvršiteljima obrade.

7.3. Prosleđivanje trećim osobama

Kako bismo vam uvek mogli ponuditi profesionalnu uslugu, radimo s visoko specijalizovanim preduzećima koja nas podržavaju kod sprovođenja naših poslovnih aktivnosti. Takva preduzeća obavljaju za nas usluge web-hostinga ili slanja e-mail poruka. U nekim slučajevima ta preduzeća imaju pristup Vašim određenim ličnim podacima kako bi Vama u naše ime ponudila određenu uslugu. Ta preduzeća biraju se na pažljiv i savestan način i ne smeju koristiti Vaše podatke za svoje vlastite interese. Vaše lične podatke možemo prosleđivati i u slučajevima:

ako imamo Vašu saglasnost vezano za prosleđivanje,

ako smo obavezni da prosledimo Vaše podatke po osnovi poziva, sudskog naloga ili drugih sudskih propisa ili zahteva,

ako smo mišljenja da je objavljivanje potrebno radi opšte dobrobiti kako bi se sprečilo neko kazneno delo odnosno kako bi smo reagovali da zaštitimo naše web-stranice od napada ili kako bi smo zaštitili vlasništvo i sigurnost od RECA d.o.o., naših kupaca i korisnika ili zajednice,

ako se spajamo ili ako smo preuzeti od strane drugog preduzeća ili ako prodajemo web-stranicu ili poslovnu jedinicu od RECA d.o.o. ili ako naša imovinske vrednosti u celosti ili u određenom delu prelaze u vlasništvo drugog preduzeća. U takvim slučajevima Vaši podaci verovatno spadaju u vrednost imovine koja prelazi u vlasništvo drugog preduzeća.

8.Prosleđuju li se lični podaci u inostranstvo?

Primaoci Vaših ličnih podataka mogu se nalaziti i u nekoj drugoj državi. To može uključivati države u kojima su na snazi zakoni o zaštiti podataka koji pružaju manju zaštitu od zakona u Vašoj domovini. Ako je Vaše sedište u Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom području ili Švajcarskoj, postoji mogućnost da država u kojoj primatelj ima svoje sedište, slovi kao nesigurna prema evropskoj direktivi o zaštiti podataka (95/46/EZ) odnosno prema švajcarskom zakonu o zaštiti podataka. Nezavisno od toga, RECA d.o.o. u tom slučaju obezbeđuje za Vaše podatke odgovarajuću zaštitu, npr. da je osigurano da primalac zadovoljava „Safe Harbor“ načela (za primaoce u SAD-u) ili da RECA d.o.o. zahteva od primaoca potpisivanje tzv. EU-modelnih odredbi, niza ugovornih odredbi koje je usvojila Evropska komisija u cilju odgovarajuće zaštite ličnih podataka kod njihovih prekograničnih transfera.

9.Sigurnost podataka

U RECA d.o.o. svesni smo važnosti sigurnosti podataka, pa nam je u skladu sa tim posebna želja da Vaša iskustva vezana uz pregledanje i kupovinu proizvoda budu što je moguće sigurnija. Za zaštitu Vaših ličnih podataka definisali smo prikladne zaštitne mere, uključujući i tehničke i organizacione mere protiv neovlašćenog pristupa, neprimerenog korišćenja, promene, nepropisnog ili slučajnog uništenja kao i slučajnog gubitka, kako online tako i offline.  Naši zaposleni koji obrađuju lične podatke dužni su čuvati tajnost podataka i toga se trebaju i pridržavati. Kao mera zaštite, Vaši se lični podaci prenose u šifrovanom obliku. Za zaštitu komunikacije putem web-pretraživača upotrebljavamo npr. SSL = Secure Socket Layer. Ovakav oblik komunikacije prepoznaćete po simbolu katanca koji Vaš pretraživač pokazuje kod uspostavljanja SSL-veze. Kako bi se osigurala trajna zaštita Vaših podataka, redovno se kontrolišu sigurnosne tehničke mere i ako je potrebno prilagođavaju se najnovijem stanju tehnologije. Ova osnovna načela važe i za preduzeća koja obrađuju podatke po našem nalogu i prema našim instrukcijama.

Nezavisno od naših vlastitih mera, molimo Vas da i sami definišete sve moguće mere predostrožnosti za zaštitu Vaših ličnih podataka kada ste aktivni na Internetu. Koristite sigurne lozinke i nikada nemojte upotrebiti iste lozinke za različite prijave. Uvek koristite najnoviju verziju web-pretraživača koji omogućuje uspostavljanje SSL-veze. Po mogućnosti se u potpunosti odjavite nakon korišćenja računara koji delite s drugim osobama i nikada ne delite Vašu lozinku trećim osobama.

10.Brisanje podataka

Osim u slučaju Vašeg zahteva za brisanjem (vidi 11.3.), brisanje Vaših ličnih podataka uslediće nakon isteka zakonskih obaveza čuvanja tih podataka, ako podaci više nisu potrebni nakon ispunjavanja svrhe za njihovo čuvanje, nakon prestanka pravnih sporova ili ako je neprihvatljivo njihovo čuvanje iz drugih zakonskih razloga. Podaci kao što su ime i prezime, adresa, kupljeni proizvodi i datum kupovine ostaju nakon toga sačuvani sve do prestanka garancije za proizvod (10 godina).

11.Vaša prava vezana za obradu Vaših ličnih podataka

Ako želite iskoristiti neko od navedenih prava vezanih za obradu Vaših ličnih podataka, možete nam se javiti putem nekih od navedenih kontakata (vidi pod tačkom 2.)

Radi zaštite Vaših prava i Vaše privatnosti pošaljite nam s Vašim zahtevom kopiju Vaše važeće isprave za identifikaciju i navedite nam Vašu poštansku adresu.

11.1.Pravo na pristup informacijama

Možete zahtevati potvrdu o tome da li obrađujemo i u kojoj meri obrađujemo Vaše podatke.

11.2.Pravo na ispravku podataka

Ako su Vaši lični podaci nepotpuni ili netačni, možete u bilo kom trenutku tražiti njihovu ispravku odnosno njihovu dopunu.

11.3.Pravo na brisanje

Možete zahtevati brisanje Vaših ličnih podataka ako te podatke obrađujemo nezakonito ili ako obrada tih podataka previše zadire u Vašu privatnost. Imajte na umu da postoje pravno priznati razlozi koji ne dozvoljavaju momentalno brisanje podataka, npr. ispunjavanje zakonske obveze – kao što je zakonski regulisana obveza čuvanja ili dokazivanje zakonskih prava.

Ako ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu podataka i/ili nema nikakvog zakonski priznatog razloga protiv brisanja, Vaše sačuvane lične podatke obrisaćemo u roku od 14 dana. Ako u trenutku Vašeg zateva za brisanjem još postoje nerešeni pravni sporovi, brisanje će se obaviti 14 dana nakon obostranog ispunjenja ugovora odnosno nakon završetka pravnog spora.

11.4.Pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade Vaših podataka možete zahtevati:

ako osporavate tačnost prikupljenih podataka i to na vreme koje nam onemogućava da proverimo tačnost tih podataka,

ako je obrada podataka nezakonita, a Vi odbijate brisanje tih podataka i umesto toga zahtevate ograničenje obrade,

ako na, Vaši podaci više ne trebaju za predviđenu namenu, a Vama su ti podaci potrebni za dokazivanje prava ili za potrebe obrane zakonskih prava ili ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka.

11.5.Pravo na prenos podataka

Možete zahtevati da Vam podatke koje ste nam poverili na čuvanje dostavimo u strukturiranom i digitalnom obliku:

ako te podatke obrađujemo na temelju Vaše saglasnosti koju možete bilo kada opozvati ili za ispunjavanje međusobnog ugovora,

ako se obrada tih podataka obavlja pomoću automatizovanih postupaka.

11.6.Pravo na prigovor

Ako obrađujemo Vaše podatke za percepciju zadataka od javnog interesa, za obavljanje javne delatnosti ili ako se kod obrade pozovemo na potrebu zaštite naših legitimnih interesa, možete u slučaju postojanja važnog interesa za zaštitom Vaših podataka uložiti prigovor protiv obrade tih podataka. Bez bilo kakvog obrazloženja i u bilo kom trenutku možete opozvati primanje reklamnih sadržaja.

11.7.Pravo na žalbu

Ako smatrate da obrada Vaših podataka krši srpske i evropske uredbe o zaštiti podataka ili ako su na bilo koji način povređeni Vaši zahtevi za zaštitom podataka, imate pravo na žalbu kod  Agencije za zaštitu podataka, a od 25.05.2018. i kod određenog nadzornog tela unutar Evropske unije.

11.8.Pravo na zahtev o naknadi

Ako neko od navedenih prava koristite neutemeljeno ili često, možemo od Vas zahtevati primerenu naknadu za obradu ili odbiti obradu Vašeg zahteva.

12.Linkovi na web-stranice drugih preduzeća

Naša web-stranica može sadržati linkove na web-stranice drugih preduzeća koje ne podležu našoj kontroli. Zbog toga nismo odgovorni za mere zaštite podataka na eksternim web-stranicama. Posete takvim web-stranicama spadaju u Vašu vlastitu odgovornost. Preporučujemo Vam da se informišete o zaštiti podataka drugih web-stranica.

Naše web-stranice mogu sadržati delove, alate ili sadržaje koji su povezani s uslugama drugih preduzeća (npr. Google Maps ili opcije za deljenje na društvenim mrežama). Kada pretražujete naše stranice koje ih sadrže, ukoliko kliknete na takve linkove mogu se određene informacije iz Vašeg pretraživača automatski poslati drugom preduzeću. Više informacija o tome možete pronaći u instrukcijama o zaštiti podataka odgovarajućeg preduzeća. Ograničavamo primenu na preduzeća s detaljnim Izjavama o zaštiti podataka.

13.Kako se promene u Izjavi o zaštiti podataka ažuriraju na našoj web-stranici?

Naše poslovanje podložno je stalnim promenama i zbog toga ćemo s vremena na vreme prilagođavati i ažurirati našu Izjavu o zaštiti podataka. Novu verziju naše Izjave o zaštiti podataka objavićemo na našoj web-stranici. Da se radi o novijoj verziji lako možete utvrditi ako u poslednjem redu proverite navedeni datum verzije. Nakon objave nove verzije Izjave o zaštiti podataka, pretpostavljamo da ste kod daljeg korišćenja naše web-stranice saglasni s novom verzijom.

Datum verzije: 24.05.2018.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.