Brojke i činjenice

Brojke i činjenice

RECA Srbija je osnovana 2002. u Beogradu i posluje u okviru  Kellner & Kunz grupe. Sedište centrale je u Austriji , 2015. godine je u trgovini sa visoko kvalitetnim alatima i vijcima ostvarila promet od preko 189,3. mil. Evra. U celoj Kellner & Kunz grupi je trentutno zaposleno 1065. osobe.

Kellner&Kunz je jedna od dve vodeće  firme RECA grupe, koju čine 28. preduzeća u 20. zemalja. Grupa se koncentriše na obradu tržišta u oblasti industrije i zanatstva i pruža kompetentan i sveobuhvatan program proizvoda i usluga. Snabdevanje kupaca iz Austrije i istočne Evope se vrši iz logističke centrale u Welsu u Austriji. 

Promet Kellner & Kunz grupe u mio. EVR.

 

Saradnici Kellner & Kunz grupe

 

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.