BU Handwerk

Zanatstvo

Partnerstvo koje živi

Naš logo „RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.” ne odnosi se samo na kvalitet naših proizvoda, nego i na aktivno partnerstvo. Upravo to ubeđuje naše kupce zanatlije, koji pre svega dolazi iz branša koji su našem fokusu: obrada metala, građevina i instalateri.

 Naša snaga leži u konceptu inidividualnih servisnih usluga i u visokom kvalitetu naših proizvoda. Nudimo rešenje problema u oblastima kao što su tehnika spajanja i montaže sa alatima za ručnu obradu kao i pomoćnim proizvodima za negu namenjenih za upotrebu na gradilištima i u radionicama.

 

Od čoveka čoveku

Ideje nastaju tokom razgovora. Uz pomoć naših saradnika možemo na licu mesta da prepoznamo vaše potrebe i želje i da ih ugradimo u inovativne i nove koncepte naših proizvoda i usluga.

Kod naših servisnih usluga je RECA SECO u prvom planu, intelegentan koncept logistike, koji zanatlijama omogućava da imaju uvek na raspolaganju neophodne male i sitne delove. To doprinosi uštedi novca i vremena.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.