BU Industrie

Industrija

RECA preuzima kompletno upravljanje vaših C-delova. Od nabavljanja preko ulazne kontrole kvaliteta, skladištenja do transporta i isporuke, održavanja polica i regala, sastavljanje individualnih pakovanja, montažnih kitova ili unapred monitiranih komponenta. I zaključno sa ponovnom nabavkom kao i podrškom pri unosu podataka i stanja lagera u vaš ERP sistem.

Naša je briga da li je na rapolaganju dovoljna količina C-delova bez obzira da li je montaža u vašem preduzeću ili kod vašeg kupca. Fleksibilno i individualno baš onako kako je potrebno vašem preduzeću.

Jer vaš RECA partner je vama na raspolaganju. On poznaje vaše preduzeće, proces rada, nephodne C-delove ali i vaše zahteve.

Naši kupci su preduzeća iz sledećih branši

 

- Mašinska obrada
- Proizvodnja vozila
- Izrada postrojenja
- Prehrambena industrija
- Građevinska industrija
- Industrija nameštaja
- Tekstilna industrija
- Pružanje usluga:
  Transportnoj industriji
  Elektroprivredi
  Javnim službama
- Elektro i elektronska industrija

 

Popričajte sa nama

Mnogo toga je moguće, naš asortiman robe je velik. Mi se rukovodimo vašim potrebama, u partnerskom dogovoru sa vama razvićemo vaš individualni menadžment C-delova.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.