Upravljanje kvalitetom

Siguran kvalitet

 • Tačno definisane norme kvaliteta
 • Saradnja sa nezavisnim institutima
 • Praktični predlozi zahvaljujući direktnom kontaktu sa kupcima
 • Poseban profil neophodnih karakteristika za nove proizvode
 • ISO-sertifikovani procesi u preduzeću

Obezbeđenje kvaliteta proizvoda

Šta podrazumevate pod kvalitetom? Za nas iz RECA jaka svest kupca je temelj bilo kog kvaliteta. Pitanja, zahtevi i problemi su naši izazovi i čine osnovu našeg angažmana. Saradnja sa nezavisnim institutima kao i praktično orijentisani predlozi iz ličnih konatkata sa kupcima su osnova za aktivan razvoj produkata i obezbeđenje kvaliteta. Tak kada su tačno definisane norme kvaliteta ispunjene, produkt se pušta u prodaju.

Provera kvaliteta u firmi RECA

Laboratorija za ispitivanje u Velsu i u našim glavnim referentnim zamljama:

Aparat za ispitivanje zatezne čvrstoće

 • Zatezna čvrstoća / Pritisak
 • Ispitivanje čvrstoće vijaka i navrtki

Aparat za ispitivanje tvrdoće po Vikersu

 • Ispitivanje tvrdoće po ISO 6507
 • Utvrđivanje površinske tvrdoće kao i tvrdoće jezgra
 • Dijagram ispitivanja tvrdoće

Aparat za merenje debljine sloja

 • Rendgensko – fluroscentna metoda ispitivanja debljine sloja po ISO 3497

Projektor profila

 • Merenje dužine, ugla i nagiba

Sto za ispitivanje trenja i obrtnog momenta

 • Ispitivanje koificijenta trenja po ISO 16047
 • Ispitivanje obrtnog momenta / sile prednaprezanja
 • Ispitivanje na uvijanje, utvrđivanje momenta stezanja i momenta kidanja.

Zaštita poslovnih procesa

Naša filozofija kvaliteta primenjuje se i na procese koji se odvijaju u našem preduzeću. To se pokazuje između ostalog u našem sistemu upravljanja kvalitetom, koji se sprovodi od 1997. Sistem ispunjava zahteve novog procesno orijentisanog standarda DIN EN ISO 9001:2008. Procesi u firmi RECA su po TQM (Total Quality Managment) sistemu osmišljeni da budu orijentisani ka potrebama kupaca. Zahvaljujući tome osigirava se izuzetan nivo kvaliteta.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.