Tehnička hemija

Hemijsko tehnički produkti

U kategorijama proizvoda arecal i građevinskih hemikalija, nudimo našim kupcima pomoćna sredstva i sredstva za negu za oblasti kao što su građevina, obrada metala i montaža. Poseban akcenat stavljamo na lakoću upotrebe naših proizvoda. Tako smo uveli grupu proizvoda pod oznakom H1 koji su oslobođeni registracije, što naše kupce ne optrećuje dodatno pri svakodnevnojh upotrebi. Takođe možete za sve arecale i proizvode građevinske hemije dobiti tehničke i siguronosne listove.

Izvod iz našeg asortimana aerosola i građevinskih hemikalija

  • Čišćenje i nega
  • Zaštita
  • Podmazivanje
  • Zaptivanje i lepljenje

Marka RECA i mnogi drugi brendovi vrhunskog kvaliteta

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.