Zaštita na radu

Zaštita na radu – lična zaštita na radu

U svim našim ciljanim oblastima je rad za pravom opremom za zaštitu na radu od suštinskog značaja. Upotreba artikla za zaštitu na radu umanjuje rizik od povreda na radnom mestu i doprinosi vašoj ličnoj bezbednosti.

Izvod iz našeg asortimana zaštite na radu

  • Zaštita glave
  • Zaštita vida
  • Zaštita sluha
  • Zaštita disajnih organa
  • Zaštita ruku
  • Zaštitna odeća

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.