Fleksibilno u varijantama

Fleksibilno u varijantama

RECA RFID iBin

Sa novim RECA RFID iBin sistemom moguće je ne samo „Just in time“ isporuka, već isporuka C-delova se vrši u realnom vremenom sa prenosom slike – iNTELLIGENT. Nova posuda sa integrisanom kamerom pruža inovativnu metodu brojanja. Porudžbina se izvršava u trenutku kada se dostigne definisana donja granica.

RECA RFID iBox

RECA RFID iBox je poseban kontejner koji služi kao „intelegentno“ zbirno mesto praznih KANBAN posuda. Odavde se se vrši porudžbina novih punih posuda. Kada se u kontejner stavi prazna posuda, RFID transponder reaguje: naš SAP sistem odmah automatski preuzima podatke.

RECA RFID iTagbox

RECA RFID iTagbox je varijanta kada se prazne KANBAN posude pune odnosno zamenju direktno u vašem preduzeću. Ova varijanta je naročito pogodna za primenu direktno na radnom mestu. Ovde se etikete opremaju sa RFID transponderom. Sistem funkcioniše tako što se etikete prazne posude ubace u RECA RFID iTagbox i gotovo. Sistem lampica na RECA RFID iTagbox informiše da su etikete uspešno očitane. Time su podaci učitani u naš SAP sistem.

RECA RFID iShelf

Na KANBAN regalalima se na gornjoj polici instalira RECA RFID iShelf, na koju se ostavljaju prazne KANBAN posude. Intelegentna polica pokreće za tu posudu porudžbinu nephodnih delova i prebacuje podatke direktnu u naš SAP sistem.

RECA RFID iPush

RECA RFID iPush sistem poseduje taster za poručivanje koji mora da se pritisne da bi se aktivirala porudžbina. RECA RFID iPush je posebno pogodan za gabaritne i teške artikle, jer se RECA RFID iPush postavlja direktno na ormane i regale.

RECA RFID iTurn

Posuda koja sama izvršava porudžbinu – sasvim jenostavno, okretanjem same posude. Delovi se nalaze u sistemu dve posude (optimalno i minimalno stanje). Ugrađeni RFID transponder se nalazi na zadnjoj strani posude. Kada se dostigne minimalno stanje prazna posuda se okrene za 180 stepeni, time magnetna šina montirana u frontu regala očitava transponder čime se aktivira signal za poručivanje.

RECA RFID iWeight

RECA RFID iWeight sistem se orijentiše prema težini sadržaja. Ako posuda dostigne propisanu donju granicu minimalne težine, automatske se vrši poručivanje.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.