Von Mensch zu Mensch

Od čoveka čoveku

Naš lični doprinos vašim C-delovima:
Komercijalista, administracija, radnik na održavanju sistema.

Naš servisni tim, koji igra za vas:

Na licu mesta vama na usluzi. Svejdeno da li se proverava stanje, poručuje, puni polica, prilagođava količina u posudama ili etiketrianje sistema polica. Svejedno koliko je veliko ili malo vaše preduzeće mi imamo uvek dovoljno vremena da da ga upoznamao. Potrebe, zahtevi, vrsta i količina C-delova, mi poznajemo i vladamo problematikom, i stalno timski pronalazimo individualna rešenja. Da bi vas podržali u optimizaciji processa i da bi vam olakšali posao.

RECA Grupa

Interesuju vas sve internacionalne firme u RECA grupi
Ovde možete da saznate više

Kontakt

Imate pitanja ili tražite odgovarajuću osobu za razgovor? Stupite u kontakt sa nama.

Formular za kontakt

Posetite nas i na...

Osim naše globalne RECA web stranice, prisutni smo i s nizom drugih tema na društvenim mrežama.